SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Informatie van , over en voor Sprokkel.be ( Sprokkel )

Informatie opzoeken / terugvinden : Sprokkel.be is geen zoekrobot maar een website die bestaat uit vaste pagina's ( Rubrieken , onderrubrieken, .... ) die heel kort en bondig verwijzen naar officiële websites :

- Vanaf iedere pagina bestaat de mogelijkheid om de informatie op Sprokkel.be inhoudelijk te benaderen door pagina's aan te klikken.

- Wie direct vanaf een grote zoekrobot een bepaalde (onder)rubriek van Sprokkel.be wil bezoeken , kan de naam sprokkel of sprokkel.be combineren met een passend trefwoord of meerdere trefwoorden als zoekopdracht. Het resultaat hiervan is wel afhankelijk van de gemaakte keuzes en de desbetreffende zoekrobot .

Sprokkel.be bestaat uit 27 hoofdrubrieken :

- 24 themarubrieken over Vlaanderen

- De rubriek " Regio " : benadert Vlaanderen vanuit verschillende regio's . Via deze regio's worden ongeveer dezelfde themarubrieken weergegeven als diegene die gebruikt zijn voor Vlaanderen . Vanuit de regionale themarubrieken zijn er verwijzingen naar de gerelateerde , ( meer ) algemene themarubrieken

- De Rubriek " Brussel " : Deze rubriek wordt enkel uitgebouwd als aanvulling/uitbreiding en geeft websites weer die zouden kunnen belangrijk zijn voor Vlaanderen.

- De Rubriek " Wallonië " : Deze rubriek wordt enkel uitgebouwd als aanvulling/uitbreiding en geeft websites weer die zouden kunnen belangrijk zijn voor Vlaanderen , maar dan enkel vanuit een toeristische invalshoek. Net zoals voor Vlaanderen is Wallonië provinciaal opgesplitst in regio's.

Provinciale weergaves Vlaanderen : Indien Sprokkel.be informatie weergeeft en deze voor Vlaanderen geografisch opsplitst dan gebeurt dit steeds op dezelfde manier : Eerst provinciaal en dan volgens verschillende regio's : De volgorde is bij benadering de woordelijke omzetting van een kaart van Vlaanderen in leesvolgorde :

Bvb : West-Vlaanderen (1) > Oost-Vlaanderen (2) > Antwerpen (3) > Limburg (4 ) > Vlaams-brabant (5)

Regionale weergaves Vlaanderen : Zowel bij de themarubrieken als bij de rubriek ' Regio ' verschijnen regionale weergaves steeds op dezelfde manier . Vlaanderen is door Sprokkel provinciaal opgesplitst in verschillende regio's met een stad/ gemeente als referentiepunt. Voor Vlaanderen gebruikt Sprokkel de volgende regio's : Regio :

( Helemaal onderaan iedere beginpagina van een regio vind je telkens een overzicht van alle (fusie)gemeenten , .... die tot een bepaalde regio behoren )

Deze vorm van weergeven in geografische blokken heeft enerzijds zijn beperkingen doordat gemeenten of steden die buren zijn kunnen vermeld staan onder aparte regio's, maar zorgt anderzijds dan weer voor de mogelijkheid om dmv een beperkt aantal ( regionale ) blokken per provincie te komen tot een inzichtelijk afzonderlijk en/of samengesteld informatief geheel.

Advertenties : Op Sprokkel.be staan er enkel tekstadvertenties . Deze worden steeds weergegeven in een duidelijk zichtbaar kader en zijn hierdoor onmiddellijk te onderscheiden van de informatie die Sprokkel zelf weergeeft.

Tot slot : Iedere internetgebruiker mag de website Sprokkel.be gebruiken om informatie op te zoeken Manuele en elektronische , repetitieve , .... handelingen op en met Sprokkel.be die echter niet tot doel hebben om zich te informeren maar enkel en alleen om het aantal opgevraagde pagina's of kliks opzettelijk te verhogen zijn ten strengste verboden . ( Zie : Disclaimer )

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar specifieke informatie vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb als zoekwoord de naam sprokkel of sprokkel.be en voeg er ( gescheiden door een spatie ) 1 of meerdere passende trefwoorden aan toe , ....