SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Informatie van , over en voor Sprokkel.be ( Sprokkel )

Algemeen : Via de website Sprokkel.be biedt Sprokkel op een volledig onafhankelijke manier officiële informatie aan dmv een eenvoudige website en verwijzingen naar officiële , geselecteerde websites uit Vlaanderen ( België ) .

De werking :

- Sinds de start in 1999 verzamelt Sprokkel via diverse informatiekanalen officiële websites die beantwoorden aan enkele kenmerken ( Een website voor Sprokkel ) in een informatiebank. Dit is een computerprogramma ( database ) dat het mogelijk maakt om informatie op een overzichtelijke manier bij te houden. De informatiebank van Sprokkel bevat geen privé-gegevens en wordt enkel en alleen uitgebouwd en gebruikt door Sprokkel zelf met als enig doel om de website Sprokkel.be steeds weer opnieuw te kunnen samenstellen en updaten.

- Tegelijkertijd baat Sprokkel ook de website Sprokkel.be uit . Voor de opvolging en de uitbouw van deze website maakt Sprokkel gebruik van de websites die zich in de informatiebank bevinden. Hierbij selecteert Sprokkel uit de informatiebank die websites die Sprokkel zelf vanuit een eigen visie het meest passend vindt voor de uitbouw van de website Sprokkel.be.

Gratis vermelding op de website Sprokkel.be ? : Om op ieder moment ogenblikkelijk in alle vrijheid websites te kunnen toevoegen en verwijderen op de website Sprokkel.be , is de werking van Sprokkel volledig gratis . Indien een website door Sprokkel op de website Sprokkel.be vermeld wordt is dit dan ook nooit betalend. Hiertegenover staat echter dat het nooit zeker is of een website ook daadwerkelijk vermeld wordt op de website Sprokkel.be . Websites die beantwoorden aan enkele kenmerken ( Een website voor Sprokkel ) worden permanent opgenomen in de informatiebank . Vermeldingen op de website Sprokkel.be daarentegen zijn afhankelijk van de redactionele keuze van Sprokkel .

Betalende aanwezigheid op de website Sprokkel.be ? : Sprokkel biedt zelf geen mogelijkheden aan om op een betalende manier op Sprokkel.be vermeld te worden. Wel is het zo dat Sprokkel aangesloten is bij het advertentienetwerk van Google , waardoor in duidelijk zichtbare kaders op Sprokkel.be tekstadvertenties verschijnen.Betalende aanwezigheid op Sprokkel.be is dan ook enkel mogelijk binnen deze kaders en via de mogelijkheden die door dit advertentienetwerk worden aangeboden . ( Zie : Adverteren )

Andere mogelijkheden ? : Sprokkel beperkt zich uitsluitend tot het hierboven beschreven aanbod. Sprokkel gaat dan ook nooit in op voorstellen voor linkuitwisseling , optimalisatielinks, betalende / geoptimaliseerde vermeldingen , affiliatielinks , ( commerciële ) samenwerking , ........

Updates : De website Sprokkel.be wordt op basis van de eigen mogelijkheden , inzichten en ingeschatte noden uitgebouwd , geactualiseerd en herwerkt. Mogelijke onvolledigheden , fouten , overgenomen websites ..... kunnen steeds op ieder moment via de link " Een constructieve opmerking " worden gemeld. Indien er dringend aanpassingen nodig zijn , worden deze vanaf het moment dat Sprokkel hiervan op de hoogte is onmiddellijk uitgevoerd.

Privacy, cookies, ... : Sprokkel gaat voor de website Sprokkel.be uit van een inhoudsgericht denken ( de inhoud op Sprokkel.be ) ipv een persoonsgericht denken ( de gebruiker die naar deze inhoud op zoek is ). Sprokkel probeert dan ook om binnen de mogelijkheden die er zijn de privacy van de gebruikers zoveel als mogelijk te beschermen door de noodzakelijke programma's en software die gebruikt worden hierop af te stemmen of gebruikers te informeren : Cookies , ...

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar specifieke informatie vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb als zoekwoord de naam sprokkel of sprokkel.be en voeg er ( gescheiden door een spatie ) 1 of meerdere passende trefwoorden aan toe , ....