SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Informatie van , over en voor Sprokkel.be ( Sprokkel )
| De filosofie | Denkkader | Het Gebruik | Adverteren | Disclaimer ( Privacy , ... ) / Cookies | Misbruik |
Disclaimer - gebruiksovereenkomst : Algemeen Privacy - Cookies - .....

Algemeen : Deze gebruiksovereenkomst is van toepassing op de website www.sprokkel.be

- Iedere gebruiker van deze website gaat stilzwijgend akkoord met deze gebruiksovereenkomst. Sprokkel verzoekt iedereen die niet akkoord gaat met deze gebruiksovereenkomst om geen gebruik meer te maken van het aanbod van Sprokkel.

- Iedere internetgebruiker mag de website Sprokkel.be gebruiken om informatie op te zoeken of naar een bepaalde pagina met informatie te verwijzen. Manuele en elektronische , repetitieve , .... handelingen op en met Sprokkel.be die echter niet tot doel hebben om zich te informeren of te verwijzen naar een pagina met informatie maar om het aantal opgevraagde pagina's of kliks opzettelijk te verhogen , informatie te kopiëren en / of zelf uit de informatie van Sprokkel inkomsten te verwerven, zijn ten strengste verboden.

- Sprokkel stelt zich als doel om op een volledig onafhankelijke manier via de website Sprokkel.be een mogelijks interessant , inhoudelijk informatiebestand samen te stellen dmv verwijzingen naar geselecteerde websites. Het weergeven van deze informatie via Sprokkel.be is een volledig autonome , redactionele keuze. Op het internet bestaan er talrijke initiatieven die het weergeven van informatie benaderen vanuit een verschillende invalshoek. De invalshoek " Sprokkel.be " is dan ook slechts 1 van de zovele manieren om vanuit een eigen onafhankelijk denkkader informatie te verzamelen , te selecteren en weer te geven . Sprokkel is dan ook nooit zelf aansprakelijk voor eventuele voordelen , nadelen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit de vermelding , niet vermelding of niet meer vermelding van bepaalde websites .

- De website Sprokkel.be zelf wordt met de grootste zorg samengesteld en opgevolgd. Mogelijke ( technische , .... ) problemen zijn echter nooit uit te sluiten. Sprokkel kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de website Sprokkel.be zelf.

- Sprokkel streeft ernaar om vanuit de eigen inzichten de website Sprokkel.be inhoudelijk zo kwalitatief mogelijk uit te bouwen. Daar websites echter op ieder moment , zowel technisch als inhoudelijk kunnen wijzigen kan Sprokkel nooit garanderen dat de informatie die vermeld staat of waarnaar verwezen wordt volledig juist is of nooit geen problemen kan veroorzaken. Sprokkel is dan ook nooit zelf aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden , mogelijke technische problemen of eventuele mogelijke schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de websites die op Sprokkel.be vermeld staan.

- De advertenties die op Sprokkel.be verschijnen worden aangeboden door derden. Deze advertenties verschijnen op Sprokkel.be op een geautomatiseerde manier. Hierbij maakt Sprokkel van de mogelijkheid gebruik om nieuwe advertenties die niet passend zijn te blokkeren. Bij deze evaluaties die gebeuren nadat een advertentie reeds verschenen is kunnen echter steeds fouten of verkeerde inschattingen gemaakt worden. Sprokkel is dan ook nooit zelf aansprakelijk voor de inhoud en de eventuele nadelen of schade die uit deze advertenties en verwijzingen zou kunnen voortkomen . Iedere gebruiker kan wel bij bepaalde opmerkingen , problemen Sprokkel steeds binnen de 24 u bereiken via email. Bij kennisname van niet-toelaatbare advertenties brengt Sprokkel behoudens overmacht steeds onmiddellijk de advertentieaanbieder hiervan op de hoogte of indien het advertentieadres bekend is , blokkeert Sprokkel zelf onmiddellijk de respectievelijke advertentie vanaf de kennisname.

- Net zoals iedere mogelijke gebruiker van Sprokkel.be in alle vrijheid kan beslissen om al of niet gebruik te maken van het aanbod van Sprokkel, beschikt ook Sprokkel over diezelfde vrijheid gebruik om al of niet gebruik te maken van bepaalde websites. Bovendien behoudt Sprokkel zich steeds op ieder moment het recht voor om indien Sprokkel dit nodig acht voor de goede werking van Sprokkel , al of niet tijdelijk bepaalde websites volledig uit te sluiten van het aanbod van Sprokkel.be of het gebruik van de emailadressen van Sprokkel aan bepaalde personen te verbieden

- Op alle informatie die Sprokkel weergeeft en de manier waarop informatie weergegeven wordt is copyright van toepassing. Het kopiëren van de informatie op Sprokkel.be is niet toegestaan. Iedereen beschikt wel over de vrije keuze om al of niet een link naar Sprokkel.be te plaatsen. Wie toch kopiëert , kopiëert onbewust de ( al dan niet bewuste ) fouten die op Sprokkel.be aanwezig zijn en creeërt op deze manier onbewust het bewijs voor Sprokkel dat de unieke combinatie van woorden, letters, fouten, ... en de manier waarop deze zich tot elkaar verhouden enkel van de website Sprokkel.be afkomstig kunnen zijn. De namen " Sprokkel " en "Sprokkel.be" zijn gedeponeerde merknamen voor de Benelux. De naam " Sprokkel " is tevens beschermd als handelsnaam. Vanaf het moment dat Sprokkel op de hoogte is of wordt gesteld ( Voor meer info : Zie : Misbruik ) van een bepaald misbruik van Sprokkel.be, zal Sprokkel onmiddellijk de bewijzen van dit misbruik verzamelen en via gerechtelijke weg de misbruiker aanklagen en een schadevergoeding eisen.

Privacy : Cookies , cookiebeleid , ..... :

Bij het gebruik van Sprokkel.be ga je akkoord met het gebruik van cookies door diensten waarop Sprokkel een beroep doet voor het uitbaten van de website Sprokkel.be : bvb : Google Analytics , Google Adsense , .... Google-Cookie-instellingen kunnen wel indien gewenst aangepast worden.( Meer info over cookies )

Sprokkel zelf verzamelt GEEN prive-gegevens van personen en maakt tevens GEEN gebruik van cookies. Sprokkel beschikt over een informatiebank die enkel en alleen uit websites bestaat. Sprokkel gebruikt wel voor het verbeteren van de inhoud en voor het automatisch laten verschijnen van advertenties die deze inhoud aanvullen externe diensten die melden dat zij gebruik maken van bepaalde analysesystemen om deze diensten op een optimale manier te kunnen aanbieden :

- Sprokkel maakt voor de website Sprokkel.be gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google wil hierbij de volgende informatie meedelen : Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies steeds weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door het weigeren van cookies bestaat echter de mogelijkheid dat deze website niet optimaal kan gebruikt worden. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ter bescherming van de privacy heeft Sprokkel de optie "anonymizeIp " aan de code toegevoegd zodat er geen unieke IP-adressen meer worden doorgegeven.

- Sprokkel biedt zelf geen mogelijkheid aan om op een betalende manier op Sprokkel.be te kunnen verschijnen. Sprokkel stelt enkel advertentieruimte ter beschikking aan een extern advertentiebedrijf ( Google Adsense ) om hierin advertenties weer te geven ter aanvulling van de inhoud op Sprokkel.be wanneer u Sprokkel.be bezoekt.Bij het instellen van dit programma heeft Sprokkel de optie om gepersonaliseerde advertenties weer te geven en bezoekinformatie te verzamelen over interesses uitgeschakeld. De websiteoverschrijdende advertenties ( Advertenties die verschijnen op Sprokkel.be op basis van voorafgaand gebruik aan een andere website ) kan Sprokkel echter niet uitschakelen. Deze keuze kan enkel de gebruiker zelf maken. Als u hierover meer informatie wenst : Privacy beleid Google / Mijn Google Account.

- De emailadressen waarvan Sprokkel kennis krijgt door de ontvangst van emails worden niet gearchiveerd of op een gestructureerde manier opgeslagen en worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden of aan derden doorgegeven. Sommige mails worden wel niet onmiddellijk verwijderd omdat deze soms nodig zijn voor de opvolging van de goede werking van Sprokkel.be .

- Op de website Sprokkel.be bestaat de mogelijkheid om Sprokkel op de hoogte te brengen van het bestaan van een website. Daar hierbij voor Sprokkel enkel het websiteadres belangrijk is , wordt andere informatie uit de aanmelding ( emailadres , identiteitsgegevens , persoonsgegevens , ...... ) niet verwerkt voor opname in het offline-informatiebestand.

Geschillen : Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder toepassing van de Belgische Wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Allerlei :

Uitgebreide informatie over de werking van Sprokkel.be kan steeds teruggevonden worden via de bovenstaande rubrieken . Deze informatie is zeer gedetailleerd en steeds up-to-date . Deze pagina's kunnen teruggevonden worden via de links onderaan iedere inhoudspagina. Wie problemen ervaart kan steeds via deze links op een eenvoudige manier een actueel , werkend emailadres terugvinden en Sprokkel op de hoogte brengen. Iedere email wordt steeds behoudens overmacht binnen de 24 u gelezen en indien gewenst beantwoord. Bij dringende problemen met Sprokkel.be zoekt Sprokkel vanaf het moment van kennisname binnen de 24 u naar een oplossing. Inhoudelijke onjuistheden op Sprokkel.be worden vanaf het het moment dat Sprokkel hiervan op de hoogte is behoudens overmacht binnen de 24 u gecorrigeerd .

Bij eventuele vragen , opmerkingen , ...... over de gebruiksovereenkomst graag een reactie.

Sprokkel stelt voor de dagelijkse werking als contactmogelijkheid een emailadres ter beschikking. Emails verstuurd aan Sprokkel worden steeds binnen de 24u gelezen en verwerkt.

Sprokkel online contacteren

De website www.sprokkel.be is eigendom van de internetonderneming ' Sprokkel ' :

- Ondernemingsnr : BTWBE0770181780

- Verantw. uitgever : M.Van Eeckhout Oude Plaats 12 8581 Avelgem-Kerkhove

Andere : Wet en Recht > Mijn Privacy, ...

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar een bepaalde rubriek vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb de naam sprokkel of sprokkel.be samen met een passend trefwoord, ....