SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Informatie van , over en voor Sprokkel.be ( Sprokkel )

Vooraf : Sprokkel vermeldt nooit een website op Sprokkel.be om voor deze website reclame te maken . Sprokkel vermeldt steeds enkel en alleen websites op Sprokkel.be om van Sprokkel.be een mogelijks inhoudelijk interessante website te maken.

Sprokkel wil via de website Sprokkel.be op ieder moment op een heel eenvoudige , gebruiksvriendelijke manier interessante informatie aanbieden . Daarom kiest Sprokkel voor het vermelden van websites op de website Sprokkel.be voor de volledige vrijheid van keuze : Websites kunnen op ieder moment wel , niet of niet meer vermeld worden , keuzes die vandaag wel of niet gemaakt worden , kunnen morgen opnieuw in vraag gesteld worden , .......... .

Voor Sprokkel is het dan ook onmogelijk om het wel of niet vermelden van websites op Sprokkel.be samen te vatten in bepaalde criteria , waaraan websites wel of niet dienen te beantwoorden. Wel is hieronder een kleine opsomming terug te vinden van websites die tot op heden minder, weinig of geen kans maken voor vermelding op Sprokkel.be :

- Niet-passende websites : Het informatieaanbod op Sprokkel.be is begrensd : Niet alle (onder)rubrieken worden ( uitgebreid ) uitgebouwd. Sommige thema's komen wel aan bod , andere dan weer niet. . B2B -websites , websites voor professionele klanten , ...... worden bvb niettegenstaande zij wel degelijk interessant zijn op Sprokkel.be ( bijna ) niet vermeld omdat er tot op heden hieromtrent geen informatie op Sprokkel.be wordt weergegeven.

- Websites zonder adres : Voor sommige websites is het zowel voor Sprokkel als voor een bezoeker belangrijk dat een website kan gelokaliseerd worden. Is hierover niets terug te vinden of is het heel erg moelijk om iets terug te vinden op de website , dan verkleint de kans afhankelijk van de beangrijkheid dat deze vermeld zal worden op Sprokkel.be.

- Websites met min of meer dezelfde info: Om niet te vervallen in téveel verwijzingen worden uit de talrijke websites die dezelfde informatie aanbieden ( vb : zoekertjessites , immoverzamelsites , portaalsites, .... ) slechts enkele vermeld ipv allemaal. Soms zijn dit de beste , soms zijn dit slechts enkele van vele gelijkwaardige websites. Bij gelijk(w)aardige binnenlandse en buitenlandse websites gaat de prioriteit indien van toepassing naar Belgische websites.

- Websites met geen , weinig of te weinig ( interessante ) inhoud : Websites met enkel een adres , websites met informatie maar ( bijna ) geen of veel te weinig specifieke informatie om onder een bepaalde rubriek te vermelden , ....

- Startende websites : Websites die nog maar pas opgestart zijn waarvan getwijfeld wordt of die wel echt zullen doorgroeien tot een volwaardig , duurzaam aanbod.

- Websites met ( technische ) problemen : Websites die regelmatig under construction zijn , onbereikbaar , een te lange laadtijd , overgenomen , gemanipuleerd of gehackt zijn , met serverproblemen , ....... . worden niet vermeld of niet meer van zodra Sprokkel hiervan op de hoogte is.

- Onduidelijke websites : Voor Sprokkel is de eerste indruk heel belangrijk : Weet een nieuwe bezoeker direct waarover een website gaat ? Vind je op een eenvoudige manier de informatie terug die belangrijk is ? Staat er niet teveel informatie vermeld die niets terzake doet ?

- Afgesplitste productenwebsites, trefwoordenwebsites , .... : Websites die zich profileren als een zelfstandig functionerende website , maar die eigenlijk 1 van de zovele afgesplitste producten, artikelen , ..... zijn uit een groter webwinkelaanbod ( Vb online webwinkel met ijzerwarenwebsite , met gereedschappenwebsite , met ........ )

- ...........................

- ...........................

- ...........................

Daar iedere vermelding of niet-vermelding op Sprokkel.be op een bepaald moment een mogelijke meerwaarde of minwaarde voor Sprokkel.be kan zijn , is het voor Sprokkel heel belangrijk om de keuzes die Sprokkel maakt steeds weer in vraag te blijven stellen . Websites kunnen immers op ieder moment wijzigen , vergissingen zijn mogelijk , nieuwe inzichten kunnen zorgen voor een andere kijk , ......

Daarom wordt naast de (her)evaluaties die Sprokkel zelf maakt ook de mogelijkheid aangeboden om een constructieve opmerking te sturen . Of Sprokkel ook werkelijk ingaat op een opmerking is nooit zeker. Wel wordt iedere mail met heel veel aandacht gelezen en verwerkt.

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar specifieke informatie vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb als zoekwoord de naam sprokkel of sprokkel.be en voeg er ( gescheiden door een spatie ) 1 of meerdere passende trefwoorden aan toe , ....