SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Gezondheid > Ziekte / Gezondheid van A tot Z
Index : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Overheid - Overheidsdienst - .... ivm gezondheid

Algemeen : Federale ombudsdienst Rechten van de Patiënt

Belgische overheid , ... : Riziv ( Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering ) - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Fedris ( Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's ) - Fonds voor de Medische Ongevallen - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ( KCE ) - WiV ( Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ) - eHealth

Vlaamse overheid , ... : De Vlaamse Sociale Bescherming - De Vlaamse Zorgkas - Vlaamse Overheid - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - Vitalink

Regionaal : Rechtenverkenner - Meer info via steden en gemeenten

Andere : Overheids(gerelateerde) diensten in Vlaanderen / Belgie - Sociale zekerheid - Ziekenfonds

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar een bepaalde rubriek vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb de naam sprokkel of sprokkel.be samen met een passend trefwoord, ....