SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Overheid > De Federale ( Belgische ) overheid
| Algemeen | De federale overheidsdiensten ( FOD ) | Belgische overheidsinstellingen , .... |
Belgische overheids- en overheidsgerelateerde diensten / instellingen / bedrijven / ...
Op Sprokkel.be vind je een heel breed aanbod aan Vlaamse officiële informatie.

Algemeen : Het Belgische beleid (Federale overheidsdiensten )

Advies / Overleg : Nationale Arbeidsraad - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Communicatie : Proximus - BPOST ( De Post ) - Bipt - Belnet

Bedrijf , economie, .... : De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij ( FPIM )

Bescherming spelers en gokkers : De Kansspelcommissie

Controlediensten algemeen : FSMA ( Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ) - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Het Rekenhof - Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten ( FAGG ) - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Algemene Inspectie Politie ( AIG ) - Comité P / Comité I - Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

Duurzame Ontwikkeling : Fido ( Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling )

Geld : De Nationale Loterij - Belfius Bank - Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Federale Pensioendienst ( FPD ) - Federaal Agentschap van de Schuld - Andere : Dexia

Geografie : Het Nationaal Geografisch Instituut

Gezondheid : Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE ) - Fedris ( Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's ) - Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten ( FAGG ) - Federaal wetenschappelijk onderzoekscentrum Sciensano

Hulpdienst : Politie - Civiele Veiligheid ( Bescherming ) - B-Fast ( Belgian First Aid & Support Team )

Mensen : Dienst Vreemdelingenzaken - Commisariaat - Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen - Het Federaal Migratiecentrum Myria Brussel - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers ( Fedasil ) - POD Maatschappelijke Integratie - Instituut voor De Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Gezin, kinderen, .. : Famifed ( Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag ) - Dienst voor Alimentatievorderingen ( Davo )

Natuur : Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - KMI - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

Statistieken : Statistics Belgium

Overheidsgebouwen : De Regie der Gebouwen

Overheidsverkopen : Finimmoweb - Fin Shop

Veiligheid : De Federale Politie - Centre For Cyber Security Belgium ( CCB ) - Besafe - Veiligheid en Preventie

Vervoer/ Verkeer : NMBS / Infrabel - Brussels Airport - VIAS Institute ( Voorheen : BIVV ) - Skeyes ( Belgocontrol )

Voeding / Voedsel : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselagentschap (FAVV )

Werk / Werkloosheid / Vervangingsinkomen / ...: Belgian Safe Work Information Center ( Beswic ) - Selor - RVA ( Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ) - Riziv ( Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering ) - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ( KSZ ) - OCMW

Wetenschap : Het Rijksarchief - Het Federaal Wetenschapsbeleid - Statistics Belgium - Studiecentrum voor Kernenergie - Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Het Federaal Planbureau - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie ( NICC )

Andere : Vlaamse overheidsinstellingen , .....

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar specifieke informatie vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb als zoekwoord de naam sprokkel of sprokkel.be en voeg er ( gescheiden door een spatie ) 1 of meerdere passende trefwoorden aan toe , ....