SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Overheid > De Federale ( Belgische ) overheid
| De Belgische Regering | Het Federale parlement ( Kamer en Senaat ) |
Regering Charles Michel : Ministers - Staatssecretaris

Eerste minister : Charles Michel ( MR ) : Premier

Ministers :

- Jan Jambon ( NVA ) : Vice-Eerste Minister / Vice-Premier ; Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen ( Minister Jambon )

- Kris Peeters ( CD&V ) : Vice-Eerste Minister / Vice-Premier ; Minister van Werk , Economie en Consumentenzaken , belast met Buitenlandse Handel

- Alexander De Croo ( Open VLD ) : Vice-Eerste Minister / Vice-Premier ; Minister van Ontwikkelingssamenwerking , Digitale agenda , Telecom en Post ( Minister De Croo )

- Didier Reynders ( MR ) : Vice-Eerste Minister / Vice-Premier ; Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

- Johan Van Overtveldt ( NVA ) : Minister van Financiën en Bestrijding van de Fiscale Fraude

- Steven Vandeput ( NVA ) : Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken ( Minister Vandeput )

- Koen Geens ( CD&V ) : Minister van Justitie

- Maggie De Block ( Open VLD ) : Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken ( Minister De Block )

- Sophie Wilmès ( MR ) : Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij ( Minister Wilmes )

- Marie Christine Marghem ( MR ) : Minister van Energie , Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling ( Minister Marghem )

- François Bellot ( MR ) : Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ( Minister Bellot )

- Daniel Bacquelaine ( MR ) : Minister van Pensioenen ( Minister Bacquelaine )

- Denis Ducarme ( MR ) : Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie , belast met het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer ( Minister Ducarme )

Historiek regering Michel :

- 28/07/2017 : Willy Borsus wordt opgevolgd door Denis Ducarme

- 24/02/2017 : Elke Sleurs wordt opgevolgd door Zuhal Demir

- 02/05/2016 : Bart Tommelein wordt opgevolgd door Philippe De Backer

- 18/04/2016 : Jacqueline Galant wordt opgevolgd door François Bellot

- 21/09/2015 : Hervé Jamar wordt opgevolgd door Sophie Wilmès

- 11/10/2014 : Eedaflegging regering Michel

Andere : Vlaamse / Waalse / Brusselse / Duitstalige / Europese regering ( Ministers , ... )

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar een bepaalde rubriek vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb de naam sprokkel of sprokkel.be samen met een passend trefwoord, ....