SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Overheid > De Federale ( Belgische ) overheid
| De Belgische Regering | Het Federale parlement ( Kamer en Senaat ) |
Regering Charles Michel : Ministers
Op Sprokkel.be vind je een heel breed aanbod aan Vlaamse officiële informatie.

2019 - .... : .......

2014 - 2019 : Huidige regering is een regering van lopende zaken tot aan de eedaflegging van de ministers van de nieuwe regering

Eerste minister : Charles Michel ( MR ) : Premier

Ministers :

- Koen Geens ( CD&V ) : Vice-Eerste Minister / Vice-Premier ; Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen

- Alexander De Croo ( Open VLD ) : Vice-Eerste Minister / Vice-Premier ; Minister van Financiën en Bestrijding van de Fiscale Fraude ; Minister van Ontwikkelingssamenwerking ( Minister De Croo )

- Didier Reynders ( MR ) : Vice-Eerste Minister / Vice-Premier ; Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Minister van Defensie

- Wouter Beke ( CD&V ) : Vice-Eerste Minister / Vice-Premier ; Minister van Werk , Economie en Consumentenzaken , belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking

- Pieter De Crem ( CD&V ) : Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

- Philippe De Backer ( Open VLD ) : Minister van Digitale agenda , Telecom en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging ; Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee

- Maggie De Block ( Open VLD ) : Minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken , Asiel en Migratie ( Minister De Block )

- Sophie Wilmès ( MR ) : Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Wetenschapsbeleid en Ambtenarenzaken ( Minister Wilmes )

- Marie Christine Marghem ( MR ) : Minister van Energie , Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling ( Minister Marghem )

- François Bellot ( MR ) : Minister van Mobiliteit, belast met Skeyes ( Belgocontrol ) en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ( Minister Bellot )

- Daniel Bacquelaine ( MR ) : Minister van Pensioenen ( Minister Bacquelaine )

- Denis Ducarme ( MR ) : Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie , belast met het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer ; Grootstedenbeleid ( Minister Ducarme )

Historiek regering Michel :

- 02/07/2018 : Wouter Beke volgt Kris Peeters op als minister in de regering van lopende zaken. Koen Geens wordt Vice-Eerste Minister.

- 18/12/2018 : Premier Michel dient ontslag regering aan bij de Koning. De Koning houdt het ontslag in beraad.

- 9/12/2018 : Regering Michel wordt herschikt zonder Nva-ministers ( Jan Jambon, Johan Van Overtveldt, Sander Loones ) en Nva-staatssecretarissen ( Theo Francken en Zuhal Demir )

- 12/11/2018 : Steven Vandeput wordt opgevolgd door Sander Loones

- 28/07/2017 : Willy Borsus wordt opgevolgd door Denis Ducarme

- 24/02/2017 : Elke Sleurs wordt opgevolgd door Zuhal Demir

- 02/05/2016 : Bart Tommelein wordt opgevolgd door Philippe De Backer

- 18/04/2016 : Jacqueline Galant wordt opgevolgd door François Bellot

- 21/09/2015 : Hervé Jamar wordt opgevolgd door Sophie Wilmès

- 11/10/2014 : Eedaflegging regering Michel

Andere : Vlaamse / Waalse / Brusselse / Duitstalige / Europese regering ( Ministers , ... )

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar specifieke informatie vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb als zoekwoord de naam sprokkel of sprokkel.be en voeg er ( gescheiden door een spatie ) 1 of meerdere passende trefwoorden aan toe , ....