SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Gezondheid
| Algemeen | Ziekte / Gezondheid van A tot Z |

Algemeen : Vlaamse Sociale Kaart

Wachtdienst : Huisarts.be / Mediwacht ( Meer ) - Apotheek.be ( Meer ) - Tandarts

Noodsituatie : Belgisch Antigifcentrum - Chemisch, ... alarm ( Be-Alert )

Hulpdiensten : Noodnummer 112 / App 112 BE - Noodnummers algemeen, ... - Ziekenvervoer

Ziekte en/of zorg : Mutualiteit - Overheidsdienst ivm gezondheid

Patientenrechten : Federale ombudsdienst Rechten van de Patiënt - Het Vlaams Patientenplatform

EHBO ( Eerste hulp bij ongevallen ) , bloeddonor , ... : Het Rode Kruis - Het Vlaamse Kruis

Andere : Gezondheid en Wetenschap - Gezondheid.be - E-Gezondheid.be - Goededoelen.be

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar een bepaalde rubriek vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb de naam sprokkel of sprokkel.be samen met een passend trefwoord, ....