SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Geld > Het inkomen / Vervangingsinkomen
Algemeen - Financiële tegemoetkoming gezin - Pensioen
Het Coronavirus : Het Crisiscentrum, de maatregelen, ...

Algemeen : Mycareer.be - Jobat Bruto-Netto Calculator

Minimumlonen.be - Lonen bij de Vlaamse overheid / Federale personeel ( Fedweb )

Sociale zekerheid : MySocialSecurity.be - De Belgische sociale zekerheid - FOD Sociale Zekerheid - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ( KSZ )

Vakantiegeld arbeiders : Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - .......

Eindejaarspremie : Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten - ......

Kinderbijslag , .....

Vervangingsinkomen ( Inschakelingsuitkering , werkloos, ziekte , tijdskrediet , zorgverlof , .... ) : RVA - Directie-Generaal Personen met een Handicap - Riziv ( Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering ) - Vlaamse Sociale Bescherming - Fedris ( Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's ) - OCMW

Uitbetalingsinstelling : Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - Vakbonden - Mutualiteit , ziekenfonds

Andere : Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( SIOD )

Einde loopbaan : SWT / Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ( Brugpensioen ) : RVA - .....

Pensioen

Voordeelcheque ( Dienstencheque , maaltijdcheque , ecocheque , ... ) : Dienstencheques Vlaanderen - Sodexo - Edenred - Monizze

Onbelast bijverdienen : Bijklussen.be

Portaal ivm werk , loon, .... : Jobat

Andere : Bijberoep ( Zie Bedrijf ) - Sociale secretariaten - Werk / Werk zoeken - Belastingen

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar specifieke informatie vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb als zoekwoord de naam sprokkel of sprokkel.be en voeg er ( gescheiden door een spatie ) 1 of meerdere passende trefwoorden aan toe , ....