SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Geld > Het inkomen / Vervangingsinkomen
Algemeen - Financiële tegemoetkoming gezin - Pensioen

Algemeen : Mycareer.be - Salariskompas ( .... , Bruto / Netto , .....)

Minimumlonen.be - Lonen bij de Vlaamse overheid / Federale personeel ( Fedweb )

Sociale zekerheid : MySocialSecurity.be - De Belgische sociale zekerheid - FOD Sociale Zekerheid - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Vakantiegeld arbeiders : Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - .......

Eindejaarspremie : Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten - ......

Kinderbijslag , .....

Vervangingsinkomen ( Inschakelingsuitkering , werkloos, ziekte , tijdskrediet , zorgverlof , .... ) : RVA - Directie-Generaal Personen met een Handicap - Riziv ( Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering ) - Vlaamse Sociale Bescherming - Fedris ( Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's ) - OCMW

Uitbetalingsinstelling : Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - Vakbonden - Mutualiteit , ziekenfonds

Andere : Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ( SIOD )

Einde loopbaan : SWT / Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ( Brugpensioen ) : RVA - .....

Pensioen

Voordeelcheque ( Dienstencheque , maaltijdcheque , ecocheque , ... ) : Dienstencheques Vlaanderen - Sodexo - Edenred - Monizze

Portaal ivm werk , loon, .... : Vacature - Jobat

Andere : Bijberoep ( Zie Bedrijf ) - Sociale secretariaten - Werk / Werk zoeken - Belastingen

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar een bepaalde rubriek vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb de naam sprokkel of sprokkel.be samen met een passend trefwoord, ....