SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Informatie van , over en voor Sprokkel.be ( Sprokkel )

Vooraf : Sprokkel is met heel bescheiden middelen opgestart en heeft jaren zowel menselijk als financiëel heel veel geïnvesteerd. Sprokkel zal dan ook nooit zomaar toezien op misbruik. Bij om het even welk misbruik van het aanbod van Sprokkel.be zal Sprokkel onmiddellijk alle mogelijke wettelijke en financiële middelen gebruiken om het misbruik officiëel te laten vaststellen en te laten ophouden en een schadevergoeding eisen voor de gemaakte kosten en de financiële nadelen die door dit misbruik zijn ontstaan .

Copyright / Naambescherming : De namen " Sprokkel " en "Sprokkel.be" zijn gedeponeerde merknamen voor de Benelux. De naam " Sprokkel " is tevens beschermd als handelsnaam. Op alle informatie die Sprokkel weergeeft en de manier waarop informatie weergegeven wordt is copyright van toepassing. Het kopiëren van de informatie op Sprokkel.be is niet toegestaan. Iedereen beschikt wel over de vrije keuze om al of niet een link naar Sprokkel.be te plaatsen. Wie toch nog kopiëert , kopiëert onbewust ( mogelijke ) fouten die op Sprokkel.be aanwezig zijn en creeërt op deze manier onbewust het bewijs voor Sprokkel dat de unieke combinatie van woorden, letters, fouten, ... en de manier waarop deze zich tot elkaar verhouden enkel van de website Sprokkel.be afkomstig kunnen zijn.

Misbruik van de emailadressen : Wie de emailadressen van Sprokkel.be misbruikt of oproept om deze te misbruiken om reclame te spammen , steeds dezelfde informatie toe te sturen , ......... zorgt voor een administratieve overlast.

Misbruik melden : Heb je weet van het misbruiken van het aanbod van Sprokkel , dan kan je dit steeds melden via de link ' Een constructieve opmerking '.

Andere : Kwam je toevallig op deze pagina terecht en zoek je eigenlijk een instantie om een ander soort misbruik te melden : Wet en recht > Problemen

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een website voor Sprokkel |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar specifieke informatie vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb als zoekwoord de naam sprokkel of sprokkel.be en voeg er ( gescheiden door een spatie ) 1 of meerdere passende trefwoorden aan toe , ....