SPROKKEL.BE
Sprokkel
Officiële informatie uit en voor Vlaanderen ( België ) - Online sinds 1999
Index > Informatie van , over en voor Sprokkel.be ( Sprokkel )

Voor het aanbieden van advertentiemogelijkheden op Sprokkel.be doet Sprokkel een beroep op Google Adsense .

Dit online advertentiesysteem laat op een geprogrammeerde manier advertenties verschijnen op de vele websites die van deze dienst gebruik maken. Op Sprokkel.be vind je deze advertenties terug in de vorm van tekstadvertenties weergegeven in een duidelijk zichtbaar afzonderlijk kader.

Via Google Adwords kan er geadverteerd worden op alle websites die aangesloten zijn bij Google Adsense. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om bvb advertenties enkel en alleen op Sprokkel.be te laten verschijnen.

Daar deze Google diensten volledig onafhankelijk werken vanuit een eigen filosofie kan Sprokkel voor het gebruik ervan of meer info enkel doorverwijzen.

Behalve via tekstadvertenties bestaan er geen mogelijkheden meer om op een betalende manier aanwezig te zijn op Sprokkel.be. Alle andere informatie die op Sprokkel.be verschijnt wordt door Sprokkel zelf op een volledig onafhankelijke , inhoudelijke manier gepubliceerd . ( Zie De filosofie ) .

| De filosofie | Het gebruik | Een constructieve opmerking | Disclaimer | Cookies | Een officiële website aanmelden |

Toegevoegde informatie : Sprokkel.be wordt 7d/7d opgevolgd en steeds weer opnieuw bijgewerkt. De website heeft een vaste structuur met 27 hoofdrubrieken en talrijke onderrubrieken. Vanaf iedere pagina zijn alle rubrieken bereikbaar in slechts enkele kliks. Direct naar een bepaalde rubriek vanaf een zoekrobot : Gebruik bvb de naam sprokkel of sprokkel.be samen met een passend trefwoord, ....